f2em2lt2en2

Debesnos pamažu atsiveria šienaujamoms pelkėms būdingoms rūšims

2015 m. rugsėjo-spalio mėn. Debesnų pelkės didžiosiose plynėse apie 100 ha plote iškirsti krūmai, medžiai, susmulkinta daug metų nešienauta žolė.

Taip pasirengta teritorijos ekstensyviam naudojimui - šienavimui ir ganymui - daugelį šimtmečių Debesnų pelkę ir jos rūšinę įvairovę formavusias veiklas. Visus darbus atliko projekto partneris - ūkininkas Pranas Razbadauskas. Darbus palengvino itin mažu kritulių kiekiu pasižymėjusi vasaros pabaiga ir rudens pradžia. Siekiama, kad bioįvairovę palaikanti teritorijos priežiūra kartu būtų ir ekonomiškai prasminga. Tai turėtų užtikrinti dalyvavimas Kaimo plėtros programos Agrarinės aplinkosaugos priemonėje, o taip pat gaunant pajamas iš projekto suteiktų herefordų veislės galvijų bandos. Pastaroji, atisvedus prieauglį, padvigubėjo ir sėkmingai padeda kovoti su krūmų atžalomis.

Ganosi herefordai S

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt