f2em2lt2en2

Biržulio atkūrimo projeko pristatymas Varnių regioninio parko lankytojų centre

Varnių regioninio parko lankytojų centre vasario 6 d. į Pasaulinės pelkinių vietovių dienos paminėjimą sukviestiems bendruomenių nariams, seniūnams, mokytojams, ūkininkams ir rajono savivaldybės administracijos atstovams buvo pristatytas Biržulio ir aplinkinių šlapynių atkūrimo projektas.

Renginio dalyviai, išklausę pranešimus apie planuojamus Biržulio ir aplinkinių pelkių atkūrimo siekius, juos labai palankiai priėmė ir sveikino. „Prieš 30 metų jei nesugaudavai 4-5 kg lydekos ežere – tai ne žvejyba,“ – susirinkusiems pasakojo pavandeniškis Feliksas Kubilius, kadais vežęs akmenis ir statęs užtvanką Biržulio sąsmaukoje, - „ o dabar retas sunkesnę nei kilograminę sugauna“. Jam savo prisiminimais antrino janapoliškis profesinio centro dėstytojas Jonas Kumža ir kiti vietiniai gyventojai. Juk kadais net apie 100 žvejybos artelių buvo aplink Biržulį, dėl paukščių gausos jis vadintas „Žemaitijos Žuvintu“. „Jei planuojama veikla prisidėtų prie versliukų sustiprėjimo ar naujų atsiradimo, tai ji tikrai būtų tarp savivaldybės prioritetinių“, - pozityviai išgirstą informaciją vertino ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Gusarovas.

 

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt